Elastic - Rubber Base Gel - Ecsetes Műkörömépítő Zselé 15ml - Latte Pink

Elastic - Rubber Base Gel - Ecsetes Műkörömépítő Zselé 15ml - Latte Pink

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

 

A Perfect Nails Kft. (a továbbiakban: Perfect Nails) a www.perfectnails.hu weboldal (a továbbiakban:

Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (a továbbiakban

együttesen Érintett) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Perfect Nails ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon

általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és

gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul

az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 1. Adatkezelés célja

A Perfect Nails az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a

megrendelés teljesítése, a számlázás lehetővé tétele, a termékek házhoz szállítása, a létrejött szerződés

feltételeinek későbbi bizonyítása és hírlevél küldése érdekében tárolja és kezeli.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai

fejlesztése.

A Perfect Nails a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem

használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára

történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes,

kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Perfect Nails az eredeti adatfelvétel céljától eltérő

célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását

megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 1. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Honlap használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata

alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a

Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

A Perfect Nails általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a)

pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Perfect Nails a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok

megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail

címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő

vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt

belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet

regisztrálta.

 1. Perfect Nails mint adatkezelő megnevezése

Cégnév: Perfect Nails Kft.

Székhely:  1119 Budapest, Fehérvári út 89-95

Telefon: 1/273-1772

Telefax: 1/273-1773

E-mail: perfectnails@perfectnails.hu

Adószám: 11782966-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-676525

Bejegyző Bíróság neve Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-79581/2014, NAIH-79582/2014, NAIH79504/2014

 1. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és

annak kérelemre történő törléséig tart.

A regisztráció törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor, az Általános

Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített módon. Ez esetben az adatok törlésének

határideje a kérelem beérkezését követ 5 munkanap.

Hírlevél esetében a Perfect Nails, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott

adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le ne iratkozik a hírlevél alján vagy található „Leiratkozás”

gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai

úton. Leiratkozás esetén a Perfect Nails a kérelem beérkezését követő (emailben, postai úton vagy a

„Leiratkozás” gombra kattintva) 5 munkanapon belül törli az Érintett adatait a rendszeréből.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan

felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott

megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb

módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 1. A kezelt személyes adatok köre

Regisztrációs és megrendelés során megadott adatok

Vásárló regisztrálni a Webáruház fejlécében megtalálható „Saját fiók” menüpont alatt a „Regisztráció”

kategóriára kattintással teheti meg.

A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Perfect Nails részére:

Az „Új Vásárló regisztrációja” menüpont alatt

- Vezetéknév

- Keresztnév,

- Email cím,

- Jelszó, jelszó megerősítése.

Amennyiben a szállítási adatok a számlázási információktól eltér, az Érintett eltérő szállítási címet is

megadhat.

Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során

generálódnak és melyeket a Perfect Nails rendszere a technikai folyamatok automatikus

eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének

IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy

cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb

személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem

kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Perfect Nails fér hozzá.

Perfect Nails rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze

az Érintett által a regisztrációkor illetve megrendelés során megadott egyéb adatokkal, sem más

honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Honlap html kódja a Perfect Nailstől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató

hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások Perfect Nailsi az ő szerverükre történő közvetlen

kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését

és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes

felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

Cookie-k

A Perfect Nails, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett

számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző

visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő Perfect Nailsnek lehetősége van összekapcsolni

az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma

tekintetében.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan,

hogy az Érintett saját böngészőjében

- hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

- hogyan fogadhat el új cookie-kat,

- hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A Honlap a Google és a Facebook remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra

látogatókat később a Facebook, Google Search és Display hálózatába tartozó weboldalakon

remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók

megcímkézéséhez. A Honlap Felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a

Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra

nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Perfect Nailstől.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google és a Facebook a fenti adatokat az ismertetett

módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A Perfect Nails a fent meghatározott cookie-kon kívül kizárólag olyan cookie-kat alkalmaz, amelyek a

Honlap megfelelő működéséhez, technika feltételek biztosításához, kosár használatához, megfelelő

működéséhez szükségesek.

 

Hírlevél

Hírlevél feliratkozás esetén az Érintett email címét illetve teljes nevét köteles megadni a Perfect Nails

részére.

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Perfect Nails illetve Perfect Nails belső munkatársai jogosultak megismerni,

azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Perfect Nails a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl.:

rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Perfect Nails az ilyen külső szereplők

adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

E-mail: info@gls-hungary.com

Tevékenység: futárszolgálat

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben

kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Perfect Nails által kezelt, rá vonatkozó személyes

adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában.

Perfect Nails az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy

kapták meg adatait. Perfect Nails a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a

kért tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Perfect Nails

munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

7.2 Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az

alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Perfect Nails a kérelem beérkezésétől számított 5

munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem

vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Perfect

Nails a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Perfect Nails zárolja a személyes adatot, ha az

érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené

az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek

korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés

céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem

kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem

elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Perfect Nails a tiltakozást a kérelem

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak

megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Cég neve: Perfect Nails Kft.

Székhely, levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95

E-mail cím: perfectnails@perfectnails.hu

Telefonszám:1/273-1772

7.4 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet

fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy

2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció vagy a megrendelés során

harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Perfect

Nails jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Perfect Nails ilyen esetben minden

tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának

megállapítása céljából.

 1. E-mail címek felhasználása

A Perfect Nails kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak

jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy

reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése,

szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül

sor e-mail küldésére.

 1. Hírlevél

Perfect Nails lehetővé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. Erre az Érintettnek a

regisztrációtól függetlenül lehetősége van. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és

reklámot tartalmaz. Perfect Nails a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat

kezeli.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről.

Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő

kattintással. Ebben az esetben Perfect Nails minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes

adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A

regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó

leveleket a Perfect Nails csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak

megfelelő esetekben és módon küld.

 1. Adatbiztonság

Perfect Nails kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a

technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek

legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését,

jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden

olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez

irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 1. Egyéb rendelkezések

Perfect Nails fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek Honlapon keresztül

történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az

Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési

Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Milyen adatkezelések történnek a Honlap működése során?

Regisztráció

Adatkezelés célja: vásárlói regisztráció webáruházban

Kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés   jogalapja:   a   regisztráció   révén   személyes   fiókot   hozunk   létre   önnek,   melyben hozzájárulása után

értesülhet ajánlatainkról, nyomon követheti megrendeléseit, valamint kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal.

Adatkezelés időtartama: adatait az Ön visszavonó nyilatkozatáig kezeljük

Adattárolás módja: elektronikus

Adatfeldolgozók, valamint  az  adatok megismerésére  jogosultak  köre:  Perfect Nails Kft..  –  Patvaros Gábor (operatív vezető), Györgyei Attila (ügyvezető)

Hírlevél feliratkozás

Adatkezelés célja: elektronikus információs levelek küldése

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím (opcionálisan lakcím, telefonszám)

Adatkezelés    jogalapja:    elektronikus    hívlevelek    küldése,    melyekből    értesülhet    ajánlatainkról, akcióinkról, újdonságainkról és oktatásainkról.

Adatkezelés időtartama: adatait az Ön visszavonó nyilatkozatáig kezeljük

Adattárolás módja: elektronikus

Adatfeldolgozók, valamint  az  adatok megismerésére  jogosultak  köre: Perfect Nails Kft..  –  Patvaros Gábor (operatív vezető), Györgyei Attila (ügyvezető)

Törzsvásárlói program

Adatkezelés célja: kedvezményeket biztosító törzsvásárlói program

Kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés jogalapja: visszatérő vásárlók részére fix kedvezmény és egyedi ajánlatok biztosítása. Adatkezelés időtartama: adatait az Ön visszavonó nyilatkozatáig kezeljük

Adattárolás módja: elektronikus

Adatfeldolgozók, valamint  az  adatok megismerésére  jogosultak  köre:  Perfect Nails Kft.  –  Patvaros Gábor (operatív vezető), Györgyei Attila (ügyvezető)

A   Felhasználó   hozzájárulását   a   regisztráció   felületén   található,   erre   szolgáló   üres   checkbox kipipálásával teheti meg.

A hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A GDPR 13. cikkének megfelelve Perfect Nails Kft. jelen szabályzat útján kifejezetten tájékoztatja Felhasználót,  hogy  a  Honlapon  történő  regisztráció,

a  hírlevélre  való  feliratkozás  és  a  törzsvásárlói programban való részvétel feltétele a jelen pontban meghatározott adatok megadása.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat (adattovábbítás)?

A  Perfect Nails Kft.  jogosult  megosztani  az  Ön  személyes  adatait  partnereivel  és  kereskedelmi hálózatával.   Alvállalkozók   közreműködését

vehetjük   igénybe   (minden   közreműködő   köteles   a személyes adatokat az utasításaink szerint kezelni) a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése

céljából, a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben (például: honlap tárhely,  honlap  felhasználásához  kapcsolódó  szolgáltatások  nyújtása  vagy  kereskedelmi  ajánlatok küldése).

Az adatok biztonsága és bizalmas jellege

A Perfect Nails Kft a neki megadott személyes adatokat – főszabály szerint – nem ellenőrzi. A

megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A Perfect Nails Kft megfelelő védőintézkedéseket tesz az Ön személyes adatai bizalmas jellegének megőrzéséért,  biztonságáért  és  annak  megakadályozásáért,

hogy  ezen  adatok  kárt  szenvedjenek, törlődjenek vagy felhatalmazással nem rendelkező harmadik személyek azokhoz hozzáférjenek.

A   személyes   adatokhoz   hozzáférés   szigorúan   a   munkavállalókra,   valamint   megbízottakra   és   a feladatukhoz    szükséges    mértékre    korlátozódik,

akiket    titoktartási    és    bizalmas    adatkezelési kötelezettség terhel.

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

A  Felhasználó  ingyenes  tájékoztatást  kérhet  személyes  adatai  kezelésének  részleteiről,  valamint jogszabályban   meghatározott   esetekben   kérheti   azok   helyesbítését,

törlését,   zárolását,   vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Hozzáférési  jog:  a  Felhasználó  visszajelzést  kaphat  a  Perfect Nails Kft.-től  személyes  adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

Helyesbítéshez való jog: a Felhasználó kérésére a Perfect Nails Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti  a  rá  vonatkozó  pontatlan  személyes  adatokat,  illetve  jogosult  kérni

a  hiányos  személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez  való  jog:  a  Felhasználó  kérésére  a  Perfect Nails Kft.  törli  a  rá  vonatkozó  személyes adatokat,

ha   azok  kezelésére   a  Perfect Nails Kft.-nek   nincsen  szüksége,

vagy  visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.

Elfeledéshez való jog: a Felhasználó törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – a Perfect Nails Kft. igyekszik  értesíteni  minden  olyan  adatkezelőt,

aki  a  Felhasználó  esetlegesen

nyilvánosságra  került adatait megismerte, illetve megismerhette.

Adatkezelés korlátozásához való jog: a Perfect Nails Kft. – a Felhasználó kérésére – korlátozza az adatkezelést,  ha  a  személyes  adatok  pontossága  vitatott

vagy  jogellenes  az  adatkezelés,

vagy  a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve, ha a Perfect Nails Kft.-nek nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

Adathordozhatósághoz való jog: a Felhasználó  a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt,   széles   körben   használt,   géppel   olvasható

formátumban   megkaphatja,

illetve   ezeket továbbíthatja egy másik a Perfect Nails Kft.-nek.

A Perfect Nails Kft  a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap

– tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a Perfect Nails Kft a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait,  valamint  az  Infotv.-ben  foglaltak  szerint  a

Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság Hatósághoz (1125  Budapest,  Szilágyi Erzsébet  fasor 22/c.;  https://www.naih.hu/panaszuegyintezes- rendje.html) f

ordulhat és panaszt tehet.

Kiskorúak személyes adatainak védelme

A  Perfect Nails Kft.  internetes weboldalai  (továbbiakban  együtt:  weboldalak,  vagy  honlapok) általánosságban nem 14 év alatti kiskorúaknak szólnak.

Ezért nem gyűjtünk és nem kezelünk 14 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható és annak ismeretében tett szülői vagy gondviselői

(továbbiakban együttesen:  szülői) hozzájárulás  nélkül,  hogy  a  gyermek  szülei kérhetik  a  gyermekre vonatkozó adatok kiadását és törlését.

Amennyiben azadatfeldolgozás vagy adatkezelés során válik nyilvánvalóvá a Perfect Nails Kft számára az életkor, úgy az adatok felhasználhatók a

szülői hozzájárulás beszerzése céljából.

 

Egyebek

A Perfect Nails Kft. a Felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal,

sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018.05.24. napjától érvényes.

A Honlap Adatkezelési Tájékoztató elérhető és letölthető itt

Cimkék

Vegyes Porcelán körömdiszítés 3D zselé Zselés körömdiszítés Akril festés Esküvõi mûköröm minták Kombinált mûköröm díszítés Francia köröm minták Egyéb Henna festés testfestés Lábköröm díszítés 3D porcelán Tûecsetes diszítés Airbrush díszítés Telefon Akrilfestéses tervezések Géllack Gellack+Delux gel Zselés mûköröm beépített dísszel Zselés festés Akrilfestése tervezések Képek Rólam. Zselé barack neon rombusz Neon korall zselé fehér

Hírlevél

Iratkozz fel hírlevelünkre és értesülj elsőként újdonságainkról, akcióinkról!